Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 02 2018

22:23
Reposted fromdogs dogs
22:22
Sponsored post
14:56

March 01 2018

21:48
21:47
8870 307c
21:47
9752 22c5 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaLuukka Luukka
21:46
Trzy są sposoby zdobywania mądrości. Pierwszy to refleksja - to najbardziej szlachetny, następnie naśladowanie - jest on najłatwiejszy, a trzeci to doświadczenie - najbardziej gorzki ze wszystkich.
— Konfucjusz
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viashithappenss shithappenss
21:45
Dla mnie Nowy Rok zaczyna się dzisiaj. Zawsze czułem, że 1 marca jest o wiele ważniejszy niż 1 stycznia. Niedługo wszystko zacznie się odradzać, wracać do życia, to jest prawdziwy początek nadziei.
— Mezame
Reposted fromMezame Mezame
21:44


Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaRekrut-K Rekrut-K
21:42
Jestem. O każdej porze. Kiedy mam dobry humor albo jestem zmęczona, wtedy kiedy boli mnie gardło i wtedy kiedy wieczorami płaczę. Jestem nawet wtedy kiedy nie mam ochoty z nikim gadać, bo mam wszystkiego dosyć. Dla Ciebie jestem zawsze.
21:40
Reposted frommr-absentia mr-absentia viastrzepy strzepy
21:38
7999 a28d 500
Reposted frommakle makle viaLuukka Luukka
21:37
3130 dce6
/tuszzarogiem
21:36
21:36
8518 a5b3
1x.com
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte
21:35
2777 30a0 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte
21:35
21:34
4053 b920

February 15 2018

14:24
9020 091e
Reposted fromczajnikq czajnikq viaexistential existential
14:22

February 12 2018

14:30
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...